Nizhny Novgorod Branch

Филиалы

Address: 4 Novikova-Priboya str., litera L, Nizhny Novgorod, 603058 Phone numbers: (8312) 58-30-54 (8312) 50-98-06 E-mail: Nnovgorod@pharmimex.com